. .
Van beperkingen naar mogelijkheden
Van kind naar kind
Stichting
The Butterfly Basket
STBB
De kinderen

Een (ernstig) meervoudige beperking houdt in, dat het kind op meerdere gebieden (lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk) beperkingen kan hebben. Eet- en voedingsproblemen komen vaak voor als ook epilepsie, spasticiteit, visus– of gehoorproblemen.

De wisselwerking tussen genoemde problemen versterken de complexiteit van de beperkingen. Vergroeiingen, onderstimulatie, moeilijk verstaanbaar gedrag bijvoorbeeld veel huilen of gillen, zelfbeschadiging, afweer voor aanraking of geluiden, in zichzelf gekeerd zijn, komen veel voor in een omgeving waarbij het kind niet betrokken wordt bij het dagelijks leven en overladen wordt met zintuiglijke prikkels die hij of zij niet begrijpt.

Een veilige en stimulerende omgeving middels behandeling en de juiste begeleiding is belangrijk. Op deze manier wordt de omgeving minder bedreigend, kan het kind zich ontwikkelen en krijgt het kind de juiste hoeveelheid tijd en input om te kunnen reageren.

Hoe klein de ontwikkelingsstapjes ook zijn, het zijn stapjes die deze kinderen kunnen maken. Ontwikkeling van de in het kind aanwezige capaciteiten vergroten het welbevinden, verminderen contracturen en verbeteren de interactie tussen kind en omgeving en het meest belangrijke: het vermogen om te participeren in de maatschappij en hun omgeving op zijn of haar manier.