?
. .
Van beperkingen naar mogelijkheden
Van kind naar kind
Stichting
The Butterfly Basket
STBB
Over ons

The Butterfly Basket zet zich in voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in VietNam. TBB bestaat momenteel uit een organisatorisch en een inhoudelijk team, bestaande uit verschillende therapeuten. Meerdere keren per jaar gaat een team ergotherapeuten naar Vietnam. Zij hebben ervaring met het behandelen en begeleiden van deze kinderen en hun ouders. Na een tweetal bezoeken in VietNam aan een weeshuis met ruim 300 kinderen met een beperking, waarvan zo’n 50% ernstig meervoudig beperkt, is TBB ontstaan. De focus wordt hierbij gelegd op het ondersteunen van ouders en fieldworkers die bij deze kinderen thuis komen. Kinderen die al dan niet dagbesteding ontvangen. We willen deze kinderen een stem geven in hun recht op ontwikkeling en participatie in het dagelijks leven. Per 11 maart 2011 is The Butterfly Basket geformaliseerd tot stichting met een zestal bestuursleden en een aantal vrijwilligers.

Het bestuur wordt gevormd door:
     Johan Oort (voorzitter)
     Peter van Bragt (secretaris)
     Linde Madnoersan-van Amstel (penningmeester)
     Angelique Kester (algemeen bestuurslid)
     Sylvie Suijkerbuijk (algemeen bestuurslid)

De naam ‘The Butterfly Basket’ vindt zijn oorsprong in 2006, geïnspireerd door een gedicht dat deze kinderen en hun capaciteiten treffend beschrijft. De Basket staat voor de capaciteiten, kennis en praktische handvatten die we ouders, fieldworkers en therapeuten willen geven. Het middel hiervoor is capacity building middels het train-de-trainer concept.I saw a Butterfly Today

I saw a butterfly today
Small and green with no wings
Crawling into shadows
hiding from a world who ignores
it's subtle beauty
Afraid to never be noticed ...appreciated

I saw a butterfly today
Camouflaged and shielded
in self-made walls
Neglecting the world of it's gentle touch
Afraid to be met with a forceful hand


I saw a butterfly today
Wings new and fresh
Excited with exhilaration
Facing a world with new courage
Knowing it can not be harmed

I saw a butterfly today
Blue and gold streaked the sky
embracing the sunlight's rays
Fluttering around my head
Carrying my heart on her flight
I saw a butterfly today

Venos Tricon