?
. .
Van beperkingen naar mogelijkheden
Van kind naar kind
Stichting
The Butterfly Basket
STBB
Afstudeeropdracht

Beschrijving en achtergrond van de organisatie

The Butterfly Basket (http://www.butterflybasket.net/) zet zich in voor kinderen met een beperking in VietNam.

De stichting heeft als missie om Vietnamese kinderen met een beperking zoveel mogelijk te betrekken bij het dagelijks leven en hun gemeenschap. Dit doet zij door het opleiden van lokale therapeuten en gezondheidsmedewerkers, gebaseerd op hulpvragen uit Vietnam en die aansluit bij de Vietnamese cultuur.

TBB bestaat momenteel uit twee ergotherapeuten: Angelique Kester en Sylvie Suijkerbuijk, beiden werkzaam in de kinderrevalidatie. Zij hebben ervaring met het behandelen en begeleiden van deze kinderen en hun ouders. Na een tweetal bezoeken in VietNam aan een weeshuis met ruim 300 kinderen met een beperking, waarvan zo'n 50% ernstig meervoudig beperkt, is de stichting. Zij ondersteunen/trainen ouders en fieldworkers die bij deze kinderen thuiskomen.

We willen deze kinderen een stem geven in hun recht op ontwikkeling en participatie in het dagelijks leven. Per 11 maart 2011 is The Butterfly Basket geformaliseerd tot stichting met een zestal bestuursleden (met uiteenlopende achtergrond) en een aantal vrijwilligers.

De naam 'The Butterfly Basket' vindt zijn oorsprong in 2006, geïnspireerd door een gedicht dat deze kinderen en hun capaciteiten treffend beschrijft. De Basket staat voor de capaciteiten, kennis en praktische handvatten die we ouders, fieldworkers en therapeuten willen geven. Het middel hiervoor is capacity building volgens het train-de-trainer concept.Aanleiding

De stichting (bestaande uit vrijwilligers) bestaat nu officieel 4 jaar en wil een volgende stap zetten in haar ontwikkeling. Verder professionalisering van de communicatie is hier onderdeel van. De focus ligt hierbij sterk op online communicatie.

De subsidiekraan voor fondsen/stichtingen is de afgelopen jaren onder druk van alle bezuinigingen sterk dichtgedraaid. Hierdoor zijn stichtingen genoodzaakt om zelf hun broek op te houden. Het genereren van meer naamsbekendheid en bekendheid voor hun projecten/activiteiten is hiervoor essentieel.Centrale vraag

- Hoe kan de Butterfly Basket haar online communicatie verder professionaliseren en intensiveren? Met als resultaat:

 • Een betere naamsbekendheid/ meer bekendheid voor hun projecten en resultaten. Bij:
  • (internationale) netwerkpartners
  • Fondsverstrekkers
  • (Particuliere) donateurs
 • Meer donateurs (secundair)
TBB is een kleinschalige stichting: beperkte capaciteit en budget vormen de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een plan.


Op te leveren producten/resultaten

- Een (online) communicatieplan: bestaande uit

 • Hoe we de benoemde doelgroepen kunnen bereiken
 • Met welke communicatie strategie
 • Hoe de bestaande online middelen verder verbeterd kunnen worden
 • Hoe het bestaande netwerk beter uitgenut kan worden
 • Welke nieuwe online middelen hiervoor ontwikkeld dienen te worden
 • Voorstel voor contentstrategie: hoe kan de bestaande content beter uitgenut worden en welke nieuwe content moet er worden ontwikkeld?
 • Meetbaar maken van resultaat van de acties
 • Een stapsgewijze realistische aanpak en planning
- Concreet opleveren van 1 uitgewerkt online middel.


Algemene informatie

- Aanvang opdracht: in overleg
- Duur van de opdracht: in overleg
- Locatie van de opdracht: grotendeels vanuit huis
- Stagevergoeding: TBD
- Stagebegeleider vanuit de Stichting: jaProfiel student

- Ervaring en affiniteit met online marketing
- Iemand die het verschil wil en kan maken
- Maatschappelijk betrokken
- Zelfstandig en pro-actiefVoor meer informatie en reacties info@butterflybasket.net